Publisher

Yuan-Kun Tu 杜元坤

E-Da Healthcare Group, Kaohsiung, Taiwan

Editor-in-Chief

San-Nan Yang 楊生湳

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

 
Associate Editors

Cheng Loong Liang 梁正隆

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

Cheuk-Kwan Sun 孫灼均

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

Editorial Board

Chi-Chang Chang 張基昌

E-Da Dachang Hospital, Kaohsiung, Taiwan

Jyh-Hong Chen 陳志鴻

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

 

Shyr-Chyr Chen 陳石池

National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan

Yuan-Hao Chen 陳元皓

Tri-Service General Hospital, National Defense Medical Center, Taipei, Taiwan

 

Ya-Wen Cheng 鄭雅文

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

Yih-Dih Cheng 鄭奕帝

China Medical University,Taichung, Taiwan

 

Yi-Ping Hsiang 項怡平

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

Wan-Ling Hsu 許菀齡

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

 

Chao-Ming Hung 洪朝明

E-Da Cancer Hospital, Kaohsiung, Taiwan

Shih-Yuan Hung 洪士元

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

 

Seng-Feng Jeng 鄭勝峯

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

Chen-Guo Ker 柯成國

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

 

Fu-Chen Kuo 郭富珍

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

Chen-Fuh Lam 林真福

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

 

Chyi-Her Lin 林其和

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

Ming-Chih Lin 林明志

Taichung Veterans General Hospital, Taichung, Taiwan

 

Gin-Ho Lo 羅錦河

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

Joon-Khim Loh 羅永欽

Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan

 

Kang Lu 盧康

E-Da Cancer Hospital, Kaohsiung, Taiwan

Ching-Chung Tsai 蔡璟忠

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

 

I-Ting Tsai 蔡易廷

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

Po-Nien Tsao 曹伯年

National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan

 

Jhi-Joung Wang 王志中

Chi Mei Medical Center, Tainan, Taiwan

Jiunn-Ren Wu 吳俊仁

E-Da Hospital, Kaohsiung,Taiwan

 

Yi-Ping Wu 吳伊評

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

Yung-Chieh Yen 顏永杰

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

Guest Editorial Review Board

Jer-Yiing Houng 洪哲穎

I-Shou University, Kaohsiung, Taiwan

Jong-Hau Hsu 徐仲豪

Kaohsiung Medical University Hospital, Kaohsiung, Taiwan

English Consultant

Cheuk-Kwan Sun 孫灼均

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

Tao-Qian Tang 湯道謙

E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan

International Advisory Board

Jeon-Hor Chen 陳中和

University of California, Irvine, CA, United States

Tara Chen

International Health Literacy Association, Canada