Volume 5, Issue 2, Pages 1-38, June 2018

 1. Surgical Technique of Reconstructing Patellar Tendon with Ipsilateral Hamstring Tendons with Preserved Distal Insertion (pages1-8)
  DOI: 10.6966/EDMJ.201806_5(2).0001
  Feng-Chen Kao, Tzu-Chun Chung, Yuan-Kun Tu, Chi-Kun, Hsiao, Pao-Hsin Liu

 2. Asthma Phenotypes in the First Three Years of Life and Correlation with Active Asthma at Six Years of Age: A National Population-Based Study in Taiwan (pages9-19)
  DOI: 10.6966/EDMJ.201806_5(2).0002
  Yu-Tsun Su, Ying-Chun Li, Li-Min Chen, Ching-Chung Tsai, Yuan-Yi Huang, Chen-Kuang Niu, Hong-Ren Yu, Chao-Yu Chuang, Yao-Chun Hsu, Jiu-Yao Wang, Ming-Chun Yang, Yu-Cheng Tsai

 3. Meta-Analysis on the Effects of Supplemental Oxygen on Retinopathy of Prematurity (pages20-25)
  DOI: 10.6966/EDMJ.201806_5(2).0003
  Hui-Chen Lin, Hui-Fang Yeh, Mei-Tzu Chi, Ruei-Chi Chan, Chien-Yi Wu

 4. Primary Seminoma of Prostate: A Case Report (pages26-31)
  DOI: 10.6966/EDMJ.201806_5(2).0004
  Hsing-Chia Mai, Chung-Hsien Chen, Yi-Ju Chen, Victor C. Lin

※ Cover legend: From Mai HC, et al. " Primary Seminoma of Prostate: A Case Report ".