Mometasone 50mcg/dose, 140dose/bot

Nasonex nasal spray

內舒拿水溶性鼻用噴液劑

 

衛教單下載

Fluticasone 27.5mcg/dose, 120dose/bot

Avamys nasal spray

艾敏釋鼻用噴液懸浮劑

衛教單下載

Azelastine 137mcg and fluticasone 50mcg/spray, 120spray/bot

Dymista nasal spray

鼻適暢定量鼻用噴霧劑

  衛教單下載